Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (2023)

Pokud instalujete Microsoft 365poprvé, možná budete potřebovat nejprve udělat několik kroků pro nastavení. Rozbalte část Další informace, kterou najdete níže.

Pokud ale instalujete Microsoft 365 znovu, kód Product Key jste již uplatnili a máte účet spojený s Microsoft 365, přejděte do oddílu přihlaste se a stáhněte Office.

První instalace Microsoft 365

NěkteréOffice 2019,Office 2016 a Office 2013 jsou k dispozici s kódem Product Key. Pokud je to váš případ, před první instalací Microsoft 365 se přihlaste na webu office.com/setup pod stávajícím nebo novým účtem Microsoft a zadejte svůj kód Product Key*. Po uplatnění kódu Product Key se váš účet propojí s Microsoft 365. Stačí to udělat jen jednou. Už to máte? Níže vyberte kartu pro verzi, kterou chcete nainstalovat.

Přeinstalace Microsoft 365

Pokud jste Microsoft 365 získali už předinstalovaný a potřebujete ho na stejném nebo novém zařízení přeinstalovat, musíte mít účet Microsoft už přidružený ke kopii Microsoft 365. Jedná se o účet, který použijete k instalaci Microsoft 365 podle uvedeného postupu. Pokud potřebujete Microsoft 365 odinstalovat, přečtěte si článek věnovaný odinstalaci Office z počítače nebo odinstalaci Office pro Mac.

Poznámka:Postup instalace verzí 2019, 2016 a 2013 sad Office Professional Plus, Office Standard nebo samostatných aplikací, jako je Word nebo Project, se může lišit podle toho, jak jste Microsoft 365 získali:

Microsoft Workplace Discount Program(dříve označované jako program domácího používání (Home Use Program)): Pokud jste si koupili Microsoft 365 k osobnímu použití prostřednictvím své společnosti, přečtěte si téma Instalace Office v rámci programu Workplace Discount.
Verze v rámci multilicenčních programů: Pokud pracujete v organizaci, která spravuje vaše instalace, možná že budete muset kontaktovat IT oddělení. Některé organizace mají různé způsoby instalace Microsoft 365 na víc zařízení.
Externí prodejce: Aplikaci Microsoft 365 jste si koupili od třetí strany a máte problémy s kódem Product Key.

Přihlášení a stažení Microsoft 365

 1. Přejděte na řídící panel účtu Microsoft, a pokud ještě nejste přihlášeni, vyberte Přihlásit se.

 2. Přihlaste se pomocí účtu Microsoft, který je přidružený k této verzi Microsoft 365.

  Zapomněli jste detaily svého účtu? Přečtěte si článek Zapomněl(a) jsem uživatelské jméno nebo heslo k účtu, který používám s Office.

 3. V horní části stránky vyberte Služby a předplatná, vyhledejte na této stránce produkt Microsoft 365, který chcete nainstalovat, a vyberte možnost Instalovat.

  Pokud chcete nainstalovat jinou jazykovou verzi aplikace Microsoft 365nebo chcete nainstalovat 64bitovou verzi, vyberte odkaz Další možnosti instalace. Vyberte požadovaný jazyk a bitovou verzi a pak vyberte Nainstalovat.

Teď jste připravení nainstalovat Microsoft 365. Níže vyberte kartu pro verzi, kterou chcete nainstalovat.

Office 2019 nebo 2016 pro počítačeOffice 2016 pro MacOffice 2013 pro PC

Instalace Microsoft 365 2019 nebo 2016 na počítač

Nezapomeňte, že jednorázově zakoupená verze Microsoft 365 má licenci pouze pro jednu instalaci.

 1. Podle toho, jaký používáte prohlížeč, klikněte na Spustit (v Edge nebo Internet Exploreru), Nainstalovat (v Chrome) nebo Uložit soubor (ve Firefox).

  Pokud nástroj Řízení uživatelských účtů zobrazí dotaz Chcete této aplikaci povolit, aby prováděla na vašem zařízení změny, klikněte na Ano.

  Spustí se instalace.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (1)

 2. Dokončení instalace poznáte podle toho, že se zobrazí zpráva Máte všechno připravené. Office je nainstalovaný. Pak se přehraje animace, která vám ukáže, kde najdete aplikace Office na svém počítači. Vyberte Zavřít.

  Aplikace Microsoft 365 vyhledáte podle pokynů v okně. V závislosti na verzi Windows můžete například vybrat Start a požadovanou aplikaci, jako je Excel nebo Word, najít procházením pomocí posuvníku nebo zadáním jejího názvu do vyhledávacího pole.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (2)

Máte problémy s instalací nebo přihlášením?

Pokud se vám Microsoft 365 nainstalovat nepovedlo, najdete další informace v tématu Řešení potíží s instalací Office.

Aktivace Microsoft 365

 1. Otevřete libovolnou aplikaci Microsoft 365, jako je Word nebo Excel, a začněte ji hned používat. Nemůžete po instalaci najít Office?

  Ve většině případů se Microsoft 365 aktivuje, jakmile spustíte aplikaci a vyjádříte souhlas s licenčními podmínkami kliknutím na Přijmout.

 2. Office se může aktivovat automaticky. V závislosti na vašem produktu se ale může spustit Průvodce aktivací Microsoft Office. V takovém případě si aktivujte Microsoft 365 podle pokynů na obrazovce.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (3)

  Pokud potřebujete s aktivací pomoct, podívejte se na článek Aktivace Office.

Instalace Office 2016 na Mac

 1. Až se stahování dokončí, otevřete Finder, přejděte na Stahování a klikněte dvakrát na Microsoft_Office_2016_Installer.pkg (název se může trochu lišit).

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (4)

  Tip:Pokud se zobrazí se chyba oznamující, že Microsoft_Office_2016_Installer.pkg není možné otevřít, protože pochází od neidentifikovaného vývojáře, počkejte 10 sekund a potom zkuste na instalační balíček znovu poklikat. Pokud se zastavil indikátor průběhu Ověřování..., zavřete ho nebo zrušte a zkuste to znovu.

 2. Na první instalační obrazovce spusťte instalaci výběrem možnosti Pokračovat.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (5)
 3. Přečtěte si licenční smlouvu pro software a pak klikněte na Pokračovat.

 4. Odsouhlaste podmínky licenční smlouvy pro software výběrem možnosti Souhlasím.

 5. Zvolte, jak chcete Office nainstalovat, a klikněte na Pokračovat.

 6. Zkontrolujte požadavky na místo na disku nebo změňte umístění instalace a klikněte na Nainstalovat.

  Poznámka:Pokud chcete nainstalovat jenom konkrétní aplikace Office a ne celou sadu, klikněte na tlačítko Přizpůsobit a zrušte zaškrtnutí políček u nepotřebných aplikací.

 7. Když se zobrazí výzva, zadejte přihlašovací heslo pro Mac a pak klikněte na Instalovat software. (Jedná se o heslo, které používáte pro přihlášení k Macu.)

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (6)
 8. Software se začne instalovat. Po dokončení instalace klikněte na Zavřít. Pokud se instalace Microsoft 365 nepodaří, přečtěte si článek Co zkusit, když se vám nedaří instalace nebo aktivace Office 2016 pro Mac.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (7)

Spuštění aplikace Microsoft 365 pro Mac a zahájení procesu aktivace

 1. Kliknutím na ikonu Launchpad v Docku zobrazíte všechny svoje aplikace.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (8)
 2. Klikněte na ikonu Microsoft Word v Launchpadu.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (9)
 3. Při spuštění Wordu se automaticky otevře okno Co je nového. Kliknutím na Začít spustíte aktivaci. Pokud potřebujete pomoc s aktivací Microsoft 365, přečtěte si Aktivace Office pro Mac. Pokud se aktivace Microsoft 365 nepovede, přečtěte si článek Co zkusit, když se vám nedaří instalovat nebo aktivovat Office pro Mac.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (10)

Poznámky k instalaci

Poznámky k instalaci

Můžu nainstalovat Office 2016 pro Mac a Office for Mac 2011 na stejný počítač?

Ano, můžete nainstalovat a používat Office 2016 pro Mac a Office for Mac 2011 najednou. Doporučujeme ale před instalací nové verze Office for Mac 2011 odinstalovat, aby vás to nemátlo.

OdinstalaciOffice for Mac 2011 provedete podle kroků v tématu Odinstalace Office 2011 for Mac.

Jak připnu ikony aplikací Microsoft 365 do Docku?

 1. Přejděte na Finder > Aplikace a otevřete aplikaci Office, kterou chcete.

 2. V Docku klikněte s podrženou klávesou Control (nebo klikněte pravým tlačítkem myši) na ikonu aplikace a zvolte Možnosti > Ponechat v Docku.

Můžu si Microsoft 365 nainstalovat na iPhone nebo iPad?

Ano, přečtěte si článek Instalace a nastavení Office na iPhonu nebo iPadu. Můžete si taky nastavit e-mail na zařízení s iOS (na iPhonu nebo iPadu).

Instalace Microsoft 365 2013 na počítač

 1. Podle toho, jaký používáte prohlížeč, klikněte na Spustit (v Edgi nebo Internet Explorer), Nainstalovat (v Chrome) nebo Uložit soubor (ve Firefox).

 2. Až uvidíte zprávu, že můžete začít, zvolte Hotovo.

  Stažení a instalace nebo reinstalace Office 2019, Office 2016 nebo Office 2013 (11)
 3. Otevřete libovolnou aplikaci Microsoft 365, jako je Word nebo Excel, a začněte ji hned používat. Ve většině případů se Microsoft 365 aktivuje spuštěním aplikace a vyjádřením souhlasu s licenční smlouvou pro Microsoft Office kliknutím na Přijmout.

  Tip:Pokud jste instalaci dokončili a nemůžete na počítači najít aplikace Microsoft 365, podívejte se na článek o tom, jak najít aplikace Office.

 4. Microsoft 365 se bude nejspíš aktivovat automaticky, když poprvé otevřete nějakou aplikaci, například Word. Pokud ne a zobrazí se Průvodce aktivací Microsoft Office, postupujte podle pokynů k aktivaci Microsoft 365. Pokud potřebujete s aktivací pomoct, podívejte se na Aktivace Office pomocí průvodce aktivací.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 04/25/2023

Views: 6319

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.